CONTESTAȚII PROBĂ ENGLEZĂ

CONTESTATIILE  LA PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ADMITEREA LA CLASA A IX-A CU PROGRAM INTENSIV SE DEPUN ON-LINE LA ADRESA economic4@yahoo.com  ÎN DATA DE 03.09.2020 ÎN INTERVALUL  ORAR 15-20.