Calendarul examenului național de Bacalaureat 2020

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului pentru absolvenții clasei a XII-a în anul şcolar 2019-2020.

CALENDARUL
examenului național de bacalaureat – 2020


Sesiunea iunie – iulie 2020
25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba
C
22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 –
16,00)
1 – 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august – septembrie 2020
13 – 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a
candidaților care au promovat examenele de corigențe
18 august 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
19 august 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26 – 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D
27 – 28 august 2020
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba
C
28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor
(orele 12,00 – 16,00)
29 august –
2 septembrie 2020
Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale